Wyższy poziom reklamy

Ekspozytory, standy, naladowe, opakowania. Dysponujemy bogatą listą różnorodnych konstrukcji: ekspozytorami półkowymi (liczne modele), wyspami produktowymi, ekspozytorami modułowymi. Na Państwa życzenie możemy przygotować także w pełni indywidualny model.